Podstawową działalnością firmy jest projektowanie sieci elektroenergetycznych niskiegi i średniego napięcia, stacji transformatorowych, przyłączy napowietrznych i kablowych, usuwanie kolizji i innych prac związanych z przebudową lub budową sieci elektroenergetycznych.